Kain:
Abel:

Hur spelar jag?

För att se hur spelet fungerar kan du använda dig av de två medföljande robotarna.

För att påbörja en strid, klistra in url'en till robotarna i fälten ovan, tryck sedan på start. Efter simuleringen körts får du se resultatet i form av en flashanimation.

Om istället vill använda dig av egna robotar behöver du veta lite om hur saker fungerar. Robotarna består av en (webb)server där asp/php/etc svarar på http anrop. I anropet som skickas från värd-servern följer det med två parametrar. 1. ["player"] - Ditt unika id. Kan vara bra om man inte vill attackera sig själv. 2. ["world"] - Världen, i json-format.

[{"id":0,"player":"playerA","ships":200,"position":{"X":263,"Y":116}},{"id":1,"player":"playerB","ships":200,"position":{"X":303,"Y":570}},{"id":2,"player":"0","ships":22,"position":{"X":358,"Y":218}}]

Som svar förväntar sig webbservern en eller flera ordrar (eller ingenting).

order - [{"source":0,"destination":3,"ships":66}]